สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (NFE-LMS)

เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้สามารถเรียนผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในที่พักของตนเอง รวมถึง นักศึกษาสามารถเรียนจากในที่พักของตนเอง ได้เช่นกัน

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเข้าระบบ สำหรับ สถานศึกษา และครูผู้สอน


เข้าใช้งานระบบ

ครูและนักศึกษา สามารถทำการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้าน เรียนแบบ Interactive , Video Streamming , การสอบสดด้วย Classroom Live Video เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

รายงานและติดตามผล

ประมวลผลการเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมรวมข้อมูล เป็นภาพรวม ระดับห้อง ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และภาพรวมทั้งประเทศ

รายละเอียด

รหัส : AAA
ทดสอบติดตั้งระบบ


จัดทำโดย : mr Developer LMS
รายละเอียด

รหัส : 001
ชุดการสอนเรื่อง โคกหนองนาmodel


จัดทำโดย : นางสาว อรุณี พลพันธ์
ครูกศน.ตำบล
รายละเอียด

รหัส : พค21001
คณิตศาสตร์ ม.ต้น


จัดทำโดย : นางสาว กนกวรรณ อาปัจชิง
ครูผู้ช่วย
รายละเอียด

เศรษฐกิจพอเพียง


จัดทำโดย : นาย ดำรงค์ เย็นวัฒนา
รายละเอียด

การปลูกผักออแกนิค


จัดทำโดย : นาย ทักษิณ มาตภาพ
ครูผู้ช่วย
รายละเอียด

การปลูกผัก ม.ต้น


จัดทำโดย : นาย มานิตย์ พันธุ์ศรี
นักวิชาการศึกษา
รายละเอียด

ทักษะการเล่นดนตรีมืออาชีพ ระดับ ม.ปลาย ปี2563


จัดทำโดย : นาย ณฐพล วิศาล
ครู กศน.ตำบล
รายละเอียด

รายวิชาภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


จัดทำโดย : นาย ยุทธนากร สมิทธิรัตน์
รายละเอียด

เรื่องการปลูกผัก สำหรับ ม.ปลาย


จัดทำโดย : นาง อุรักษ์ เอื้อสามาลย์
ครูผู้สอน
รายละเอียด

การปลูกผักออแกนิค สำหรับ ม.ปลาย ปี 2563


จัดทำโดย : กศน. Roiet NFE
รายละเอียด

รหัส : พค21001
เลขยกกำลัง


จัดทำโดย : นางสาว อาภาภรณ์ มะลิซ้อน
ครูผู้ช่วย
รายละเอียด

ภาษาไทย ม.ต้น ๒๕๖๓


จัดทำโดย : นาย พิทักษ์ แคสันเที๊ยะ
ครู กศน.ตำบล
รายละเอียด

เศรษฐกิจพอเพียง


จัดทำโดย : นาย อภิชน ฝ่ายรีย์
ครู กศน.ตำบล
รายละเอียด

รหัส : พท31001
วิชาภาษาไทย บทที่ 2 การพูด


จัดทำโดย : นางสาว ชนิดาภา นพใหม่
ครู กศน.ตำบล
รายละเอียด

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


จัดทำโดย : นาง ศมนวรรณ ภาวะพจน์
ครู ศรช.